Så du vill vara en musikförläggare

March 13, 2020 0 Comments

I uppgift att hantera administrationen av musikaliska kompositioner, inklusive att samla royalties och förhandla om licensavtal, spelar musikförläggare en viktig roll i musikindustrin. Här tittar vi på hur du kan bli din egen musikförlag.

Kort sagt, en musikförläggare hanterar administrationen av musikaliska kompositioner. De samlar royalty och licensavgifter, söker synkroniseringsavtal för TV och film, registrerar upphovsrätt, förhandlar om licenser och så mycket mer. Numera agerar många artister som sina egna förläggare. För att göra det själv, här är vad du behöver göra …

Hur man blir musikförlag
Steg 1 // Anslut dig till ASCAP eller BMI
Även om du bara planerar att publicera för din egen musik måste du vara ansluten till ASCAP eller BMI. Börja med att ställa in ditt företag genom att gå till antingen www.ascap.com eller www.bmi.com för att få / fylla i en ansökan.

Om du är låtskrivare och ännu inte har anslutit dig bör du ansluta dig till ett av dessa samhällen samtidigt – du kan inte ansluta till båda.
Du måste ansluta dig som utgivare till samma samhälle som du ansluter till som låtskrivare.
Om du planerar att publicera andra folks låtar såväl som dina egna, och om inte alla dina författare är anslutna till samma samhälle, behöver du anslutningar till båda förlagsföretagen. (BMI och ASCAP)